Ecobudynek

609 442 968

Fotowoltaika to nic innego jak własna mikro-elektrownia.

fotowoltaika

Moduły fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachach budynków. W przypadku braku miejsca lub niekorzystnej orientacji połaci dachu względem Słońca, powszechną praktyką jest także montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji posadowionej na gruncie. Instalacja fotowoltaiczna może być przyłączona do publicznej sieci przesyłowej, co jest przez nas rekomendowane lub pracować od niej niezależnie. W obu trybach pracy istnieje możliwość akumulacji nadwyżek wyprodukowanej energii w dedykowanych do tego celu domowych magazynach energii. Akumulacja energii może być również realizowana w postaci energii cieplnej, dzięki czemu elektrownia fotowoltaiczna jest doskonałym uzupełnieniem instalacji grzewczej budynku wykorzystującej elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Fotowoltaika jest bardzo ciekawą alternatywą długoterminowej lokaty bankowej. Średnie oprocentowanie lokaty to 0,5%, a średni czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej w postaci niższych rachunków za prąd to 15%. Wnioski nasuwają się same – z fotowoltaiką zyskasz znacznie więcej niż na lokacie bankowej!

Produkcja własnej energii elektrycznej, a rachunki za prąd:

instalacja fotowoltaiczna
 • Urządzenia domowe podłączone do sieci elektrycznej zużywają w danej chwili tyle energii, ile mikro-elektrownia słoneczna produkuje.
   
  Główny licznik energii w budynku nie wykaże zużycia, a rachunek wystawiony przez operatora sieci za energię elektryczną wyniesie 0PLN.
 • Urządzenia domowe potrzebują więcej energii niż ta, aktualnie produkowana w instalacji fotowoltaicznej.
   
  Zużycie energii wskazane na liczniku będzie różnicą pomiędzy energią pobraną przez urządzenia, a energią wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną. Użytkownik musi zapłacić tylko za tą różnicę.
 
moduły fotowoltaiczne
 • Energia pobierana przez pracujące w budynku urządzenia elektryczne jest mniejsza niż energia produkowana w instalacji fotowoltaicznej.
   
  Nadwyżka energii będzie kierowana z budynku do sieci przesyłowej. W przypadku Prosumentów (gospodarstw domowych) energia ta zostanie skompensowana z energią pobraną przez budynek w późniejszym czasie ze współczynnikiem 0,8 (instalacje o mocy generatora do 10kW). Zatem sieć elektroenergetyczna będzie pewnego rodzaju magazynem wyprodukowanych nadwyżek. Nadwyżki mogą zostać także sprzedane do operatora sieci przesyłowej za cenę obowiązującą w danym kwartale na rynku hurtowym.