Ecobudynek

609 442 968

Kolektory słoneczne to najczęściej wybierana ecoInstalacja

kolektory słoneczne 1

Kolektory słoneczne są najtańszą metodą pozyskania ciepła, głównie na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Wykorzystanie darmowej energii słońca, w przypadku 3-4 osobowej rodziny pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło pozyskane z innych źródeł o 1500-2500kWh/rok. Wartość ta będzie zdecydowanie większa w przypadku budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej lub firm produkcyjnych, gdzie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową jest zdecydowanie większe. Sercem instalacji solarnej jest pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej współpracujący z dwoma, a niejednokrotnie z kilkoma źródłami ciepła. Efektywność instalacji solarnej zależy przede wszystkim od odpowiedniego poziomu nasłonecznienia. Prawidłowo dobrana instalacja zapewni samodzielnie ciepłą wodę użytkową przez większą część „ciepłej” połowy roku. W przypadku braku słońca lub dużego chwilowego zapotrzebowania na ciepłą wodę system solarny wymaga wsparcia dodatkowego źródła ciepła – najczęściej jest to kocioł centralnego ogrzewania lub pompa ciepła.

panele solarne

W sezonie jesienno zimowym instalacja solarna również pracuje – odpowiada przede wszystkim za wstępne podgrzanie wody, która jest następnie dogrzewana przez źródło zewnętrzne. Taki model działania powoduje, że łączny czas pracy zewnętrznego źródła ciepła nawet w sezonie zimowym ulega znacznemu skróceniu. Ponieważ system solarny pracuje nawet, gdy na zewnątrz budynku panują temperatury ujemne, w typowych instalacjach solarnych udział kolektorów w rocznej produkcji ciepłej wody użytkowej wynosi ok.60%. Kolektory mogą być również wykorzystywane na potrzeby centralnego ogrzewania budynku. Ich udział będzie szczególnie zauważalny w okresach przejściowych (wiosna, jesień), o ile w budynku zainstalowany został niskotemperaturowy system dystrybucji ciepła. Dla współcześnie budowanych domów z ogrzewaniem płaszczyznowym, projektowany udział kolektorów w systemie centralnego ogrzewania wynosi do 30%.

Doskonałym uzupełnieniem koncepcji „Słonecznego Dachu” pokrytego kolektorami słonecznymi jest dodatkowa instalacja modułów fotowoltaicznych generujących energię elektryczną.

solary

Na dobór systemu solarnego podstawowy wpływ mają:

  • miejsce oraz sposób montażu kolektorów na budynku (dach/ściana, grunt)
  • położenie względem Słońca
  • liczba mieszkańców (stała/zmienna)
  • zapotrzebowanie na c.w.u. (całoroczne/sezonowe)
  • sposób rozbioru c.w.u. (równomierny/jednorazowy, o stałych/zmiennych porach dnia)