Ecobudynek

609 442 968

Projekt:

Tunelowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

TGWC wg. własnego opracowania.

Projekt:

Tunelowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Powietrze ma bezpośredni kontakt ze złożem żwirowym

Projekt:

Tunelowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Zima: ogrzewanie i dowilżanie
Lato: schładzanie i osuszanie

Projekt:

Gruntowa Pompa Ciepła

Opis:

Pompa ciepła SOFATH GSHP o mocy 12kW

Projekt:

Gruntowa Pompa Ciepła

Opis:

Wbudowany zasobnik CWU o poj. 200l - ładowanie warstwowe poprzez wymiennik płytowy

Projekt:

Gruntowa Pompa Ciepła

Opis:

Spięcie dwóch źródeł ciepła (pompa i kominek z płaszczem wodnym) oraz dystrybucja ciepła do budynku odbywa się poprzez bufor.

Projekt:

Instalacja fotowoltaiczna

Opis:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,5kWp.

Projekt:

Instalacja fotowoltaiczna

Opis:

Montaż konstrukcji wsporczej na blachodachówce.

Projekt:

Instalacja fotowoltaiczna

Opis:

Inwerter 3-fazowy, Fronius Symo

Projekt:

Rekuperacja - instalacja kanałowa

Opis:

Rozdzielacze nawiewu i wywiewu wykonane ze stali nierdzewnej

Projekt:

Rekuperacja - instalacja kanałowa

Opis:

Instalacja podsufitowa, ułożona w warstwie izolacji

Projekt:

Rekuperacja - instalacja kanałowa

Opis:

System rur elastycznych PEFLEX, średnica 75mm

Projekt:

Pompa ciepła powietrze-woda

Opis:

Pompa ciepła powietrze-woda o mocy nominalnej 16kW stanowi uzupełnienie istniejącego systemu grzewczego bazującego na gazie ziemnym. Pompa składa się z jednostki wewnętrznej (kotłownia) oraz jednostki zewnętrznej.

Projekt:

Pompa ciepła powietrze-woda

Opis:

Przez 95% sezonu grzewczego pompa stanowi jedyne źródło ciepła w budynku. Aby rozdzielić istniejącą instalację C.O. od nowego obiegu źródła ciepła pomiędzy nimi zainstalowano zbiornik buforowy.
Projekt:

Pompa ciepła powietrze-woda

Opis:

Zarówno jednostka wewnętrzna pompy, jak i sprzęgło hydrauliczne (zbiornik buforowy) zostały umieszczone na ścianie kotłowni, dzięki czemu całość można zainstalować nawet w najbardziej zagospodarowanym pomieszczeniu.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Dolne źródło dla pompa ciepła o mocy 7kW.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Technologia DX - bezpośrednie odparowanie.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Trzy odwierty po 30m.

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Gruntowa pompa ciepła o mocy 7kW, pracująca w technologii DX - bezpośrednie odparowanie.

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Ciepła woda użytkowa ogrzewana jest przez pompę w zasobniku o pojemności 200l.

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Instalacja CO jest odseparowana od źródła ciepła poprzez sprzęgło hydrauliczne - zasobnik buforowy o pojemności 80l

Projekt:

Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Bezprzeponowy wymiennik płytowy Pro-Vent GEO o przepływie 800m3/h. Wymiennik został umieszczony na działce, poza obrysem fundamentów budynku.

Projekt:

Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Dzięki izolacji termicznej, zimą temperatura powietrza za wymiennikiem jest dodatnia nawet przy największych mrozach, a latem nie przekracza 20 st.C.

Projekt:

Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Dodatkowo bezpośredni kontakt powietrza z podłożem pozwala nawilżyć powietrze zimą, gdy przez instalację CO jest ono nadmiernie w budynku osuszane.

Projekt:

Rekuperacja - centrala wentylacyjna

Opis:

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Rekuperator firmy ProVent Mistral PRO 800EC

Projekt:

Rekuperacja - centrala wentylacyjna

Opis:

Wbudowany przeciwprądowy wymiennik ciepła o współczynniku odzysku ponad 90%.

Projekt:

Rekuperacja - centrala wentylacyjna

Opis:

Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybką zmianę parametrów pracy centrali.

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Instalacja 6szt. kolektorów płaskich firmy Hewalex, zasobnik 400l podłączony także do kotła CO

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Priorytet ogrzewania CWU, nadwyżki ciepła są wykorzystywane jako wspomaganie CO

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Poza sezonem grzewczym, instalacja pokrywa 95% zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.

Projekt:

Instalacja fotowoltaiczna

Opis:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,1kWp

Projekt:

Instalacja fotowoltaiczna

Opis:

Moduły polikrystaliczne firmy KIOTO

Projekt:

Instalacja fotowoltaiczna

Opis:

Inwerter 3-fazowy firmy FRONIUS

Projekt:

Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Instalacja gruntowa - 200mb.

Projekt:

Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Grupa pompowa z naczyniem wzbiorczym

Projekt:

Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Wymiennik powietrze-glikol z filtrem kasetowym

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

Centrala ProVent Mistral PRO EC oo wydajności 600m3/h

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

Przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności powyżej 90%

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

Podsufitowa instalacja kanałowa z izolowanych rur SPIRO

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Zestaw 3 kolektorów płaskich firmy Hewalex

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Montaż na południowo-zachodniej połaci dachu.

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Zasobnik o pojemności 300l zasilany równolegle kotłem gazowym przy niskim nasłonecznieniu.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Układ pionowy - 5 odwiertów po 30m w topologii gwiazdy

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Technologia bezpośredniego odparowania - sondy wykonane z miedzi powlekanej polietylenem.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Kolektor zbiorczy centralnie pomiędzy odwiertami.

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Pompa ciepła w technologii bezpośredniego odparowania, 12 kW

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 250l.

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Zasobnik buforowy (sprzęgło hydrauliczne) o pojemności 120l

Projekt:

Płytowy wymiennik ciepła

Opis:

Bez-przeponowy wymiennik ciepła powietrza czerpanego przez rekuperator.

Projekt:

Płytowy wymiennik ciepła

Opis:

Wydajność do 800m3/h

Projekt:

Płytowy wymiennik ciepła

Opis:

Bezpośredni kontakt powietrza z podłożem umożliwia jego nawilżenie (zimą) lub osuszenie (latem).

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

Centrala ProVent Mistral PRO EC o wydajności 800m3/h

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

Instalacja kanałowa z izolowanych rur SPIRO

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

W warunkach nominalnych odzysk ciepła powyżej 90%

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Zestaw dwóch kolektorów płaskich firmy Hewalex

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Poza sezonem grzewczym, ograniczają zużycie energii na potrzeby CWU o 80%

Projekt:

Kolektory słoneczne

Opis:

Systemowe zabezpieczenie instalacji przed nadmierną temperaturą.

Projekt:

Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Zabezpieczenie wymiennik centrali przed zamarzaniem.

Projekt:

Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Ogrzewanie powietrza zimą, schładzanie latem

Projekt:

Glikolowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Idealne rozwiązanie dla gruntów podmokłych

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

Centrala firmy ProVent o wydajności 400m3/h

Projekt:

Rekuperacja - centrala wentylacyjna

Opis:

Dystrybucja powietrza ocieplonymi kanałami SPIRO

Projekt:

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Opis:

Instalacja kanałowa obudowana płytą karton-gips.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Układ poziomy - kanałowy

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Wymiennik glikolowy, 4 sekcje po 200m.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Rozdzielacz wewnątrz budynku

Projekt:

Pompa ciepła glikol-woda

Opis:

Pompa ciepła o mocy 12kW na potrzeby CO i CWU

Projekt:

Pompa ciepła glikol-woda

Opis:

Wbudowany zasobnik CWU o pojemności 180l.

Projekt:

Pompa ciepła glikol-woda

Opis:

Wewnętrzny rozdzielacz Dolnego Źrodła

Projekt:

Instalacja kanałowa - Rekuperacja

Opis:

Dystrybucja powietrza systemem kanałów okrągłych

Projekt:

Instalacja kanałowa - Rekuperacja

Opis:

Zabudowa kanałów ścianką kolankową

Projekt:

Instalacja kanałowa - Rekuperacja

Opis:

Poza ścianką kolankową przejścia kanałami płaskimi.

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Powierzchnia kolektora poziomego = 1,5 x powierzchnia ogrzewana

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Technologia DX - instalacja wykonana z miedzi powlekanej warstwą polietylenu

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Rozdzielacze poza obrysem budynku.

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Pompa ciepła o mocy 12kw, na potrzeby CO i CWU

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Zasobnik cieplej wody użytkowej o pojemności 250l

Projekt:

Gruntowa pompa ciepła

Opis:

Sprzęgło hydrauliczne (bufor) o pojemności 120l, montaż na ścianie.

Projekt:

Rurowy wymiennik ciepła

Opis:

Przeponowy - rurowy wymiennik ciepła jest pierwszym elementem wentylacji mechanicznej.

Projekt:

Rurowy wymiennik ciepła

Opis:

Zimą: ogrzewanie powietrza czerpanego przez rekuperator do temperatury powyżej 0st.C,

Projekt:

Rurowy wymiennik ciepła

Opis:

Latem: obniżenie temperatury powietrza nawiewanego do budynku.

Projekt:

Rekuperacja - dystrybucja powietrza

Opis:

Instalacja stropowa w systemie PEFLEX - wysokość 75mm

Projekt:

Rekuperacja - dystrybucja powietrza

Opis:

Centralne rozdzielacze dla nawiewu oraz wywiewu.

Projekt:

Rekuperacja - dystrybucja powietrza

Opis:

Stropowe skrzynki rozprężne + podejścia pod anemostaty.

Projekt:

Tunelowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Wymiennik gruntowy wg. własnego opracowania

Projekt:

Tunelowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Wydajność rekuperacji 500m3/h

Projekt:

Tunelowy Gruntowy Wymiennik Ciepła

Opis:

Układ bezprzeponowy - powietrze ma bezpośredni kontakt ze złożem żwirowym

Projekt:

Rekuperacja - instalacja kanałowa

Opis:

Instalacja nastropowa w systemie kanałów elastycznych PEflex

Projekt:

Rekuperacja - instalacja kanałowa

Opis:

Kanały o średnicy 75mm

Projekt:

Rekuperacja - instalacja kanałowa

Opis:

Rozdzielacze stropowe wykonane ze stali nierdzewnej

Projekt:

Gruntowa Pompa Ciepła

Opis:

Pompa ciepła o mocy 24kW

Projekt:

Gruntowa Pompa Ciepła

Opis:

Dolne źródło - odwierty pionowe

Projekt:

Gruntowa Pompa Ciepła

Opis:

Ciepło dystrybuowane jest do budynku poprzez bufor.

Projekt:

Kolektor słoneczny CWU

Opis:

Kolektor próżniowy (rurowy) na cele ogrzewania CWU

Projekt:

Kolektor słoneczny CWU

Opis:

Przy nadwyżkach ciepłej wody użytkowej, ciepło jest odbierane przez instalację CO

Projekt:

Kolektor słoneczny CWU

Opis:

Zasobnik CWU o pojemności 300l

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Dwie sondy o długości 110m

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Odwierty pionowe o glębokości100m

Projekt:

Dolne źródło pompy ciepła

Opis:

Wprowadzenie sondy do odwiertu

Projekt:

Rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepla

Opis:

Wymiennik rurowy o średnicy rur 160mm

Projekt:

Rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepla

Opis:

Odprowadzenie skroplin do złoża kamiennego pod czerpnią

Projekt:

Rurowy Gruntowy Wymiennik Ciepla

Opis:

System rur PEFLEX